Rejsevilkår for pakkerejser

REJSEVILKÅR FOR PAKKEREJSER MED DOLPHIN TRAVEL

 

1.1 Den rejseansvarlige, er den person som har foretaget købet. Den rejseansvarlige (Køber) er den eneste, der kan foretage ændringer eller annullere rejsen.

1.1.1 Du modtager ikke nogen fysisk billet. Alle billetter, rejsedokumenter og informationer fremsendes til dig på mail.

1.1.2 Det er dit ansvar som kunde, at kontrollere dine tilsendte billetter, rejsedokumenter og informationer. Det er derfor vigtigt, at du gennemlæser dine billetter, rejsedokumenter og informationer for fejl, mangler og stavefejl, da fx en navneændring mm. vil være på egen regning. I tilfælde af fejl eller mangler, skal der straks rettes henvendelse til Dolphin Travel herom. Dolphin Travel kan ikke stilles til ansvar for omkostninger ved undladelse heraf.

1.1.3 Overdragelse af rejsen
Såfremt kunden ønsker at overdrage rejsen til en anden, der opfylder alle betingelser for at deltage i rejsen, betales et ændringsgebyr på kr. 500,- samt evt. ændringsgebyrer opkrævet af f.eks. luftfartsselskabet. Det forudsættes dog, at hotellet og flyselskabets eller anden leverandørs regler ikke udelukker overdragelsen samt, at rejsebureauet underrettes herom hurtigst muligt efter overdragelsen og under alle omstændigheder inden pakkerejsens begyndelse. Kunderne hæfter begge for betaling af rejsen.

For rejser med rutefly findes særlige restriktioner, hvorfor overdragelse af rejsen eller navneændring som hovedregel ikke er mulig.

Navneændringer kan ikke foretages mindre end 7 dage før afrejse. I de tilfælde, hvor det er muligt at ændre, er ændringsgebyret på kr. 500,- samt evt. ændringsgebyr opkrævet af f.eks. luftfartsselskaber. Forsikringer kan ikke overdrages til andre.

1.2 Check-in i lufthavnen åbner som udgangspunkt 2 timer før flyafgang, og lukker som udgangspunkt  1 time før flyafgang. Dette kan dog variere fra afgang til afgang og Dolphin Travel anbefaler, at du tjekker dette med den pågældende afrejselufthavn og/eller det pågældende flyselskab. Såfremt du ikke møder rettidigt op til check-in i lufthavnen, er du selv ansvarlig for erhvervelse af en ny billet. Dolphin Travel kan ikke stilles til ansvar for omkostninger ved dette.

1.2.1 Du er selv ansvarlig for, at holde dig opdateret omkring eventuelle ændringer i afrejsetidspunkterne. Dolphin Travel anbefaler på det kraftigste, at dette gøres via afrejselufthavnens hjemmeside eller sms service. Nogle flyselskaber tilbyder ligeledes sms service. Der gøres opmærksom på, at dit telefonnummer og mail adresse ikke videregives fra Dolphin Travel til flyselskabet og at du aktivt skal tilmelde dig eventuel sms service.

1.2.2 Alle flytider på billetter og rejsedokumenterne fremgår i lokale tider.

1.2.3 Flytider er vejledende og der tages forbehold for, at flyselskabet kan ændre i flytiderne. Samtidig gøres der opmærksom på, at sen udrejse og tidlig hjemrejse kan forekomme.

1.2.4 Bagageregler for alle vore rejser er 20 kg indchekket baggage og 8 kilo håndbaggage.

1.3 Det fremgår af det enkelte tilbud, om forplejning er inkluderet i din rejse. Der skelnes mellem følgende typer forplejning, med mindre andet er angivet i det enkelte tilbud:

 

– Morgenmad (BB / Breakfast): Morgenmad* er altid inkluderet på Dolphin Hotel

– Halvpension (HB / Half Board): Morgenmad* + Aftensmad

Læs på www.dolphinfamily.dk om hvad du får med hel og halvpension under fanen hotellet.

1.4 Dolphin Travel minder dig om, at dit blå sygesikringsbevis ikke dækker uden for Europa og at du generelt er bedre stillet med en rejseforsikring. Dolphin Travel tilbyder ikke tilkøb af rejse- og afbestillingsforsikring, derfor anbefales det, at du kontakter et forsikringsselskab, således du og dine medrejsende er sikret på bedste vis før og under rejsen.

1.5 Du er selv ansvarlig for, at medbringe gyldigt pas og evt. visum på din rejse. Er du usikker på de gældende regler for pas og visum, anbefaler Dolphin Travel, at du tager direkte kontakt til det pågældende lands ambassade eller konsulat og undersøger reglerne for dette.

Oplysning om visum og pas tager udgangspunkt i reglerne for danske statsborgere. Udenlandske statsborgere og kunder med dobbelt statsborgerskab henvises til det pågældende lands ambassade eller konsulat for information. Kunden skal være i besiddelse af et gyldigt pas med minimum seks måneders gyldighed ved rejsens afslutning samt de for rejsens gennemførelse nødvendige dokumenter.

Dolphin Travel gør opmærksom på, at pr. 1/6-2015 er de Tyrkiske myndigheder blevet ekstra strikse omkring pasregler. Rejsende til Tyrkiet skal derfor være ekstra opmærksomme på, at passet er gyldigt i minimum 6 måneder efter hjemrejsedato samt at passet har flere tomme sider (minimum 2 sider).

Rejsende, der ikke har flere tomme sider i passet, kan blive nægtet indrejse i Tyrkiet.

Dolphin Travel kan ikke stilles til ansvar for omkostninger ved undladelse af ovenstående.

 

1.6 Dolphin Travel anbefaler at du tilmelder dig Udenrigsministeriets ”Danskerliste”, når du rejser uden for Danmarks grænser. Danskerlisten giver Udenrigsministeriet mulighed for at kontakte danskere i udlandet i en krisesituation. Det kan være ved naturkatastrofer, terroraktioner eller væbnet konflikt i det land, du opholder dig i. I den slags situationer kan det være nyttigt for dig at få information om en sikker og hurtig måde at forlade området på. Det er frivilligt, om man som dansker ønsker at registrere sig. Du kan læse mere om Danskerlisten på Udenrigsministeriets hjemmeside.

1.7 Som kunde er du forpligtet til, at følge de anvisninger for rejsens gennemførelse, som Dolphin Travel, Dolphin Travels samarbejdspartnere, flyselskaber m.fl., fastsætter. Du skal respektere de ordensbestemmelser, som fastsættes mht. transporten til og fra destinationen, på hotellet m.v. Grov eller gentagne overtrædelse heraf kan medføre bortvisning fra rejseselskabet og/eller hotel m.v., således et videre ophold og hjemrejse må foretages af dig selv samt for egen regning.

1.8 Kan du ikke selv benytte din rejse og derfor ønsker at overdrage rejsen til anden side, skal muligheden for dette, altid undersøges af Dolphin Travel. Henvendelse til Dolphin Travel skal ske i rimelig tid inden afrejse og kan udelukkende foretages af den rejseansvarlige. Kontakt da booking@dolphintravel.dk eller ring på hverdage mellem 9.30 og 12.00 på 73 34 33 88.

Alle omkostninger for en overdragelse påhviler kunden. Overdragelse af rejse sker ved en navneændring. Pris og vilkår for navneændring står yderligere beskrevet i pkt. 2.8.

 

Overdragelse af rejsen kan kun forekomme, såfremt den nye rejsende opfylder betingelser og krav for rejsens gennemførelse, som ved aftalens indgåelse, blev accepteret.

Adgangen til at overdrage rejsen kan helt eller delvist begrænses af Dolphin Travel, såfremt overdragelsen ikke er mulig som følge af underleverandørens vilkår.

Kunden og den person, til hvem pakkerejsen er overdraget, hæfter solidarisk for betaling af eventuelle restbeløb og omkostninger som følge af overdragelsen.

1.9 Er du eller din rejsepartner gravid anbefaler Dolphin Travel, at man kontakter flyselskabet for de præcise regler vedrørende graviditet og flyvning. Reglerne kan variere fra flyselskab til flyselskab. Dolphin Travel kan ikke stilles til ansvar for omkostninger ved undladelse heraf.

1.10 Ved fejl eller mangler på destinationen skal der rettes henvendelse til opholdsstedet med det samme. Umiddelbart herefter skal der også rettes skriftlig henvendelse til Dolphin Travel på hotellet.

 

  1. PRISER, REJSEGEBYRER OG BETALINGSBETINGELSER

2.1 Alle priser hos Dolphin travel inkluderer skatter og afgifter, morgenmad, samt transfer til og fra lufthavnene i enten Gazipasa eller Antalya.

Har du udelukkende bestilt hotel gælder gratis transfer dog kun fra Gazipasa. Vi kan mod ekstrabetaling dog sagtens afhente jer i Antalya.

2.2 Dolphin Travel kan efter aftalens indgåelse foretage ændringer i den aftalte pris for rejsen, såfremt der sker ændringer i:

– Transportomkostninger, herunder brændstofpriser

– Skatter og afgifter eller gebyrer for visse tjenesteydelser, så som lufthavns-, havne-, landings- eller startafgifter

– Valutakurser, som er anvendt ved beregning af prisen for den pågældende pakkerejse.

 

Hvem handler du med:

Dolphin Travel er et tyrkisk registreret og godkendt rejseselskab med aktiviteter indenfor rejser, hotel, restaurant, underholdning, udflugter, information og andre turistaktiviteter. Selskabet har dansk og tyrkisk ejer. Vi er tilmeldt det tyrkiske Tursab, men ikke den danske rejsegarantifond da vi 100 % er et tyrkisk selskab.

Vi har et servicekontor der er åbent alle hverdage fra 9.30-12.00 hvor du på 73 34 33 88 eller booking@dolphintravel.dk kan komme i kontakt med en dansktalende medarbejder.

Vi flyver med Sunexpress i samarbejde med Mixx Travel AB.