Efter ferien
Ok

Send a Email is Successfull

Warning

Send a Email is Error

Vores nyhedsbrev
Vores nyhedsbrev
Tilmeld dig her:
Vi ringer til dig
Fornavn Efternavn
Telefonnr.
E-Mail
Ring mellem:
Ring
7334 3388
Efter hjemkomsten / Glemte sager

GLEMTE SAGER:  Vi hjælper gerne med at efterlyse glemte sager. Du bedes venligst kontakte os pr. telefon eller pr. email: booking@dolphintravel.dk straks efter hjemkomsten. Jo flere oplysninger du giver (hvad er glemt, hvor er det glemt etc.), jo større er chancen for, at vi finder dine ting. Når vi har modtaget din efterlysning, fremsender vi denne til rejsemålet, som herefter kontakter hotellet, busselskabet etc.

 
Findes den glemte genstand, afhentes denne af vores personale mod et gebyr på kr. 200.-, som også opbevarer genstanden, indtil denne kan sendes til Danmark. Gebyret kan indbetales på Dolphin Travels konto i Nordea Bank: Reg. nr. 5501 - konto nr. 6286382981. Husk at oplyse dit booking nr. !
 
Genstanden sendes til Danmark for egen regning, og på eget ansvar. Det er ikke muligt at sende glemte sager med flyet, og derfor sendes disse med post fra Tyrkiet.
 
Har du glemt noget på flyet skal du selv efterlyse det i lufthavnen eller ved kontakt til flyselskabet straks efter ankomst/hjemkomst. Dolphin Travel har ikke mulighed for at efterlyse glemte sager hos flyselskabet.
 
Vi gør opmærksom på, at det desværre ofte sker, at efterlyste genstande aldrig findes - heller ikke selvom du retter henvendelse straks efter hjemkomst.
 

BORTKOMMET/BESKADIGET BAGAGE: Bortkommer eller bliver din bagage beskadiget under flyrejsen, skal du – umiddelbart efter landing, og inden du passerer tolden – kontakte flyselskabet/bagageservice i lufthavnen, for at udfærdige en skadesanmeldelse (PIR rapport). PIR rapporten skal bruge ved kontakt til eget forsikringsselskab eller ved kontakt til flyselskabet. Vær opmærksom på, at en PIR rapport ikke kan udfærdiges efterfølgende.

 

REKLAMATIONERDet er i alles interesse, at evt. fejl eller mangler på ferien udbedres under ferien. Derfor er det vigtigt, at du med det samme kontakter vores guider på rejsemålet, hvis du oplever problemer. Undlader du at rette henvendelse til guiderne, mister du efterfølgende retten til at påberåbe fejl og mangler. Ønsker du at reklamere efter hjemkomsten, skal du sende en skriftlig reklamation efter ferien til booking@dolphintravel.dk. Husk at oplyse dit reservations/booking nr.

MailingTitle

MailingContent

MailingName
MailingSurName
PostCode
DateOfBirth
Mail
Ok

Send a Email is Successfull

Warning

Send a Email is Error